Onze club / Contact

CONTACT

Alex De Smet

                E-mail: alex.de.smet@wtcvossenberg.be


                                       Tom Van Dyck

                E-mail:  tom.van.dyck@wtcvossenberg.be

Wie beschikt over een UITPAS KEMPEN met kansentarief geniet steeds van 80% korting op het bestaande lidgeld van de club.

facebook

gar_Van Rillaer_FORTE

Voorzitter : Tom Van Dyck


          tom.van.dyck@wtcvossenberg.be
                   Secretaris : Tom Van Dyck


           tom.van.dyck@wtcvossenberg.be
             Penningmeester : Alex De Smet


           alex.de.smet@wtcvossenberg.be
                          Webmaster : ADS


             webmaster@wtcvossenberg.beBestuur – Taak- en functieomschrijvingen


Taak- en functieomschrijving voorzitter

De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging, geeft leiding aan het bestuur, regelt de bestuursactiviteiten en treedt op als vertegenwoordiger en woordvoerder van het bestuur.


De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en draagt zorg voor externe contacten. De voorzitter leidt de vergaderingen. De voorzitter deelt zijn taken met de andere leden van het dagelijks bestuur.


De voorzitter stimuleert en coördineert  verenigingsactiviteiten.


Taak –en functieomschrijving secretaris

De secretaris is belast met de voornamelijk administratieve ondersteuning. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaggeving van bestuursactiviteiten en de informatiestroom in de vereniging.


Taak- en functieomschrijving penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging en is verantwoordelijk voor de begroting en  het financieel jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester belast met de bewaking van de tijdslijn die daarvoor moeten worden doorlopen. Hij draagt zorg voor de financiële administratie.


Taak – en functieomschrijving bestuursleden (bestuursleden, feestleider, kalenderverantwoordelijken)

Elk bestuurslid is belast met een taak op een bepaald, specialistisch, gebied. Een bestuurslid van de vereniging  maakt onderdeel uit van het bestuur. Een bestuurslid werkt, eventueel  in samenwerking met werkgroepen, aan projecten in de vereniging. Hij/ zij doet verslag tijdens de bestuursvergaderingen..

Ideeënbeheer


Verbeterpunten


KlachtenbeheerElke clublid kan bij de club terecht voor het melden van ideeën, aangeven van verbeterpunten of het melden van klachten.Elke melding met bijhorend voorstel kan gaan over de werking, over voorstellen voor activiteiten, voorstellen over de kalender, … en eventuele andere ideeën, verbeterpunten of klachten.De melding kan gebeuren:


-mondeling bij een van de bestuursleden


-via e-mail naar alex.de.smet@wtcvossenberg.be of tom.van.dyck@wtcvossenberg.beElke melding wordt met de nodige discretie behandeld.In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de melding geagendeerd.